Transparentnost

Direktor zavoda ni zaposlen v zavodu, funkcijo opravlja brez honorarja.
Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v zavodu je 1 : 1,76.
Člani sveta zavoda:
Marko Zevnik - predsednik sveta; predstavnik po izboru ustanovitelja,
Anu Kahuna - predstavnica delavcev zavoda,
Mario Benkoč - predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

Glavna dejavnost:

Glavna dejavnost Zavoda Sopotniki je izvajanje brezplačnih prevozov za starejše. Prevoze opravljajo vozniki prostovoljci z namenskimi vozili. Storitev starejšim omogoča dostop do osnovnih storitev (zdravniška oskrba, trgovine, banke, pošte), hkrati pa jim zagotovljena mobilnost omogoča, da se odpravijo tudi na druge poti, kot so obiski prijateljev, kulturnih dogodkov, izleti ipd. 
(88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij)


Glavni dosežki:

- 14 enot izvajanja storitve v 16 občinah, 
- 20 namenskih vozil,
- 270 aktivnih voznikov prostovoljcev
- 5.000 aktivnih uporabnikov storitve (starostnikov),
- nadgradnja modela delovanja storitve v času epidemije covid-19 (varnostni in zaščitni ukrepi, usposabljanja kadra, dogovor s trgovina o brezstičnem prevzemanju nakupov),
- vzpostavitev dodatih covid-19 enot storitve, ki so izvajale dejavnosti: dostava toplih obrokov, dostava zdravil, dostava živil, dostava brisov v laboratorjie, prevozi na cepljenja,
- uspešen zagon projekta "S prevozom do tisoč želja" v sodelovanju s Toyota Adria d.o.o.,
- uspešno kandidiranje projekta Sopotniki 2.0 na javnem pozivu LAS Krasa in Brkinov, ki se financira iz EKSRP sredstev, 
- uspešno kandidiranje projekta projekt OPTIA 1000 na razpisu Stičišča nevladnih organizacij Istre in Krasa »Spodbude za čezsektorske akcije: dolgoživa družba«

 

Pridruži se ekipi prostovoljnih voznikov in prispevaj svoj delček za boljši jutri!

Piši nam na info@sopotniki.org