Sopotniki 2.0

Namen Operacije Sopotniki 2.0 je izboljšanje kakovosti življenja starejših na temelju izboljšanja mobilnosti ter dostopa do storitev in vključevanja drugih ranljivih skupin na podeželju. Pri tem je namen operacije uvajanje inovativnih pristopov k izvajanju alternativne mobilnostne rešitve na temelju najsodobnejših IKT platform, mobilnostnih tehnologij in načel trajnostne mobilnosti:

 • nadgrajuje obstoječo storitev izvajanja brezplačnih prevozov za starejše na podeželju na območju občin Hrpelje-Kozina, Divača in Sežana in uvaja drugo/dodatno vozilo z najinovativnejšo mobilnostno tehnologijo ter tako odgovarja na povečano potrebo starejših po mobilnosti,
 • varuje in ohranja okolje na podeželju s pomočjo uresničevanja načel trajnostne mobilnosti (sopotništvo in intermodalnost),
 • postavlja smernice in je iniciator alternativne mobilnosti na podeželju na temelju inovativnih platform informacijske tehnologije – povezane z načeli trajnostne mobilnosti (razvoj nove mobilne aplikacije za uporabnike - starejše, nadgradnja mobilne aplikacije za prostovoljce, integracija modula intermodalnosti v administratorsko orodje za organizacijo prevozov) ter tako zasleduje trende razvoja, ki jih narekujejo v mobilnosti »pametna mesta«;
 • v skrb za starejše na podeželju vključuje ranljive skupine – ženske, mlade, brezposelne, mlajše upokojence preko promocije prostovoljstva. S pomočjo inovativnih izobraževalnih modelov krepi socialno vključevanje in aktivira ranljive skupine ljudi na podeželju.

Operacija Sopotniki 2.0 bo:

 • uvedla dodatno, drugo vozilo, ki ga bo poganjala najsodobnejša mobilnostna tehnologija (hibridni motor najnovejše generacije) in bo s tem odgovorila na zaznano povečano potrebo po mobilnosti s strani starejših;
 • nadgradila administratorsko IT orodje za organizacijo prevozov v Zavodu Sopotniki z modulom za načrtovanje intermodalnih prevozov;
 • usposobila zaposlenega koordinatorja enote za organizacijo prevozov na temelju načel trajnostne mobilnosti sopotništva in intermodalnosti;
 • razvila povsem novo Uporabniško mobilno aplikacijo za starostnike;
 • nadgradila Prostovoljsko mobilno aplikacijo z novimi moduli;
 • promovirala prostovoljstvo kot socialno aktivacijo s posebnim ozirom na socialnem vključevanju ranljivih skupin ljudi;
 • vzpostavila nove in inovativne izobraževalne modele za nadgrajeno storitev Sopotniki.

V operacijo Sopotniki 2.0 so vključeni Zavod Sopotniki (vlagatelj), Občina Divača (PP1), Občina Hrpelje-Kozina (PP2), Zavod Dobra pot (PP3), KASPR, Janja Novoselc s.p. (PP4) in izbrani podizvajalci. 

Operacijo Sopotniki 2.0 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Aktivnost se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Sopotniki.Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Zavod Dobra pot in KASPR, Janja Novoselc s.p.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si 

 

EKSRP LEADER
Sopotniki 2.0
Facebook Twitter


Pridruži se ekipi prostovoljnih voznikov in prispevaj svoj delček za boljši jutri!

Piši nam na info@sopotniki.org